Verwerking plaatmateriaal aan de gevel: aandachtspunten!

Tip: gebruik garantiemultiplex voorzien van een paintlaag : ISIpaint en Nautex Paint

● Dicht randen vóór het aanbrengen goed af met PVAC-lijm type D4, randsealer of een vergelijkbaar product! De minimale laagdikte dient 100 mu te zijn.
● Voorzie het plaatmateriaal alzijdig van een afwerklaag. Tip: gebruik garantiemultiplex, dat in de fabriek of op de werkplaats reeds is voorzien van een grondlaag (ISIpaint, Nautex Paint)
● Rond de randen licht af voor een optimale dekking van de verf op de omkanten. Zo ontstaat tevens een goede bescherming tegen weersinvloeden. Een scherpe rand geeft geen vloeiend verloop van de verf, zodat er onvoldoende dekking op de rand komt.
● Monteer de platen NOOIT strak tegen elkaar. Hou ten alle tijden een naad aan van 10 à 20 mm. Ventilatie van het plaatmateriaal is namelijk van groot belang zodat er géén vocht kan ophopen.

Omdat het wel eens onnodig mis gaat bij het monteren van houtachtig plaatmateriaal aan de gevel is deVVNH en Centrum Hout een campagne gestart  rondom het voorkomen van claims bij montage van houtachtig plaatmateriaal aan de gevel. Onderdeel van de campagne "Ventileren en Dilateren! " is een leuk en leerzaam instructiefilmpje voor de verwerker, bekijk het hier!

http://www.youtube.com/watch?v=Al-vaBuVF2E&feature=player_embedded 

Onze partners