Reparatie gevelbekleding

Bij ieder montage- of servicebedrijf  komt het weleens voor dat er op de bouwplaats een beschadiging ontstaat. Vervanging van het beschadigde (gevel)materiaal is vaak omslachtig en biedt veel ongemak zowel voor u als voor de opdrachtgever/eindgebruiker. De specialisten van Beltraco Benelux B.V. kunnen ter plaatse, zonder hak en breekwerk,  kleine tot middelgrote schades snel verhelpen. Denk hierbij aan stootschade, krassen of beschadigde kanten en hoeken. Het enige waar u voor moet zorgen is dat de schadeplaats schoon, vetvrij en zonder obstakels is.

Werkwijze:
- Meld uw schade met een aanmeldformulier of e-mail voorzien van enkele foto´s met alle van belang zijnde informatie.
-  U ontvangt een offerte met een prijs gebaseerd op de opgegeven schade zoals omschreven is en te zien is op de eventuele gemailde foto´s. Meerwerk en/of wachttijden worden doorberekend.
- Na schriftelijke goedkeuring maken wij telefonisch een afspraak om de schade te herstellen.
- De schadeplaats dient schoon en stofvrij te zijn zonder obstakels.
- Bedrijven dienen de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. In het geval van een particuliere opdracht dient de factuur contant te worden voldaan na de reparatie.

Meer informatie: Beltraco Benelux B.V.

Onze partners